• ERIF

ERIF jest jednym z pięciu funkcjonujących w Polsce biur informacji gospodarczych (BIG-ów). Tym samym należy do grona instytucji gromadzących, przechowujących i udostępniających dane na temat dłużników, a także osób i firm regulujących swoje zobowiązania terminowo. Nie jest to zatem jedynie rejestr dłużników, ale także lista konsumentów i przedsiębiorców, którzy odznaczają się rzetelnością, co zapewnia bezpieczeństwo realizowanym transakcjom czy nawiązywanym współpracom.

Historia ERIF

Aktualnie pełna nazwa biura brzmi: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A. – w skrócie ERIF BIG S. A. Na samym początku działania – od 2004 roku, instytucja nosiła jednak nazwę KSV BIG. Po jej przejęciu przez Grupę Kapitałową KRUK przemianowano ją na Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej. W 2009 roku zaczęła funkcjonować jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Obecna nazwa obowiązuje od 2016 roku.

 

ERIF jako Biuro Informacji Gospodarczej jest prekursorem prowadzenia cyklicznego systemu weryfikacji swoich baz. Zgromadzone dane są umieszczane w raportach rocznych. W ten sposób uzyskane od biura wiadomości są aktualne i całkowicie rzetelne. ERIF należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i od lat aktywnie promuje wiedzę na temat zasad działania rynku finansowego – w tym informacji kredytowych i gospodarczych w Polsce.

Jak działa ERIF?

Informacje gromadzone przez ERIF obejmują zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, organizacje oraz instytucje samorządowe. Podstawą prawną działania biura jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biura informacji gospodarczej mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych działań gospodarczych, poprzez dostarczanie informacji na temat rzetelności w spłacie zobowiązań, a tym samym kondycji finansowej określonych firm, organizacji czy konsumentów. Dostęp do danych zgromadzonych w bazach ERIF mają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji samorządowych. Informacje oferowane są za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej. Oferta ERIF skierowana jest do 4 rodzajów klientów:

 

 • Klienci indywidualni – konsument może sprawdzić firmę, z której usług chce skorzystać, lub samego siebie.

 • Klienci biznesowi – firmy mogą sprawdzić sytuację przedsiębiorstwa, kontrahenta lub konsumenta.

 • Klienci korporacyjni – dostęp do informacji o kontrahentach, firmach i konsumentach.

 • Instytucje i samorządy – również pełen dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych.

 

Internetowa baza ERIF działa 24/7. Instytucja udostępnia informacje w postaci raportów. Mogą to być raporty zawierające podstawowe informacje albo rozbudowane analizy kondycji i rzetelności badanego podmiotu. Oprócz tego ERIF wspomaga działania windykacyjne.

ERIF a BIK

Zasadniczą różnicą pomiędzy ERIF a BIK jest podstawa prawna działania obu instytucji. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej działa w oparciu o Prawo bankowe, a jego zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych dotyczących kredytów i pożyczek oraz pokrewnych produktów finansowych.

 

BIK ma za zadanie zmniejszenie ryzyka kredytowego. Z jego usług korzystają banki, SKOK-i oraz pozabankowe firmy pożyczkowe, w celu określenia zdolności kredytowej swoich klientów. Ideą działania BIK jest zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu i wymiana informacji na temat rzetelności kredytobiorców. W bazie biura znajdują się również informacje pozytywne, które wpływają na podniesienie zdolności kredytowej.

ERIF i KRD

Zarówno ERIF, jak i KRD należą do biur informacji gospodarczych. KRD również jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Są to jednak niezależne od siebie instytucje, które prowadzą własne i odrębne bazy danych – w tym listy dłużników oraz informacje pozytywne. Dlatego też może zachodzić możliwość, że figurującego w jednym rejestrze podmiotu, nie będzie w drugim.

Jak korzystać z ERIF?

W celu korzystania z bazy ERIF należy zarejestrować się do systemu internetowego i dokonać aktywacji konta. Rejestracja w ERIF BIG S.A. jest bezpłatna. Jeśli jesteśmy osobą fizyczną, w jej trakcie trzeba podać m. in. takie dane osobowe jak:

 

 • imię i nazwisko

 • pesel

 • adres e-mail

 

Do potwierdzenia tożsamości przy rejestracji potrzebny jest również skan dokumentu osobistego np. dowodu lub paszportu albo weryfikacja poprzez konto bankowe.

 

Konsument raz na 6 miesięcy ma również prawo otrzymać darmowy raport o sobie. Znajdują się w nim zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Oprócz tego korzystając z ERIF można:

 

 • otrzymać raport z rejestru zapytań (kto pytał o nas),

 • sprawdzić firmę,

 • mieć wgląd w informacje czy ktoś próbował posłużyć się naszymi danymi lub skradzionym dokumentem,

 • monitorować siebie lub firmy,

 • dopisać dłużnika.

 

Poszczególne raporty i usługi świadczone przez ERIF są odpłatne (nie licząc raportu na swój temat, dostępnego raz na pół roku). O tym ile kosztuje dany raport, dokładnie informuje cennik znajdujący się na stronie internetowej ERIF. Firmy, które chcą się zarejestrować w systemie, muszą wcześniej skontaktować się z ERIF poprzez formularz internetowy lub telefonicznie.

Jak sprawdzić firmę w ERIF?

Analiza sytuacji gospodarczej danego podmiotu możliwa jest po zalogowaniu do systemu ERIF. Informacje są podawane w postaci raportów:

 

 • analizy gospodarczej konsumenta,

 • analizy gospodarczej firmy/instytucji/organizacji,

 • monitoringu klientów i kontrahentów.

 

Wpis do bazy ERIF reguluje wspomniana już ustawa z 9 kwietnia 2010 roku. Można go dokonać na podstawie umów lub sądowych tytułów wykonawczych. W przypadku konsumentów warunkiem jest:

 

 • minimalna wysokość długu – 200 zł,

 • przekroczenie terminu regulacji zobowiązania o minimum 30 dni.

 

Przed dokonaniem wpisu do bazy należy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, z informacją o wpisie do ERIF w przypadku nieuiszczenia długu.

 

Kryterium kwotowe i terminowe w przypadku firm wynosi:

 

 • 500 zł,

 • opóźnienie w spłacie to również minimum 30 dni.

 

Także konieczne jest wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika.

 

Wpisu można dokonać także z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych. Natomiast pozytywny wpis w ERIF można zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu, którego zobowiązanie dotyczyło. Od regulacji konkretnego zobowiązania nie może jednak minąć więcej niż 12 miesięcy.

Jak usunąć wpis z bazy ERIF?

Usunięcia lub utajnienia wpisów w bazach ERIS może dokonać jedynie wierzyciel. Najlepszym sposobem na usunięcie informacji z ERIF lub jej utajnienie jest spłata całego zobowiązania. Wtedy wierzyciel ma obowiązek zaktualizować informację, co powoduje, że wpis nie jest już widoczny w bazie dłużników. Informacja przestaje być jawna także w przypadku cesji wierzytelności, nowy podmiot musi sam zgłosić wierzytelność do rejestru długów.

 

W przypadku nieaktualności danych, braku ich kompletności czy prawdziwości, każda osoba ma prawo wnioskować o sprzeciw rejestracji w ERIF. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy z wybranym tytułem – Reklamacja, który jest dostępny na stronie ERIF.

Kontakt:

ERIF BIG S.A

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

www.erif.pl

telefon kontaktowy:

 • Klienci indywidualni – 22 594 25 15

 • Klienci korporacyjni – 22 594 25 30

 • Instytucje i samorządy – 71 790 29 08

 • Klienci biznesowi – 71 790 23 00

 

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek