• Federacja Konsumentów (FK)

Każdy konsument korzystający z usług oraz produktów oferowanych przez firmy, chroniony jest prawem. Zdarzają się jednak nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, którzy działają na szkodę konsumentów lub nie stosują się do przepisów prawa. Federacja Konsumentów powstała po to, aby udzielać porad prawnych odbiorcom usług i produktów oraz chronić ich interesy przed nieuczciwością przedsiębiorców.

Federacja Konsumentów – co to jest?

Niektórzy przedsiębiorcy dopuszczają się praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem, kierując się chęcią zysku, nie biorąc pod uwagę dobra klientów. Często liczą oni na to, że konsument nie będzie dociekał swoich praw ze względu na niewiedzę lub chęć oszczędzenia sobie skomplikowanych procedur dochodzenia roszczeń. Federacja Konsumentów jest organizacją, która pomaga podmiotom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów natury prawnej, które dotyczą nieuczciwych praktyk przedsiębiorców.

Historia FK

Federacja Konsumentów powstała już w latach 80, a oficjalnie została zarejestrowana 7 lipca 1981 jako stowarzyszenie działające na rzecz ochrony konsumentów. Od 2004 roku FK funkcjonuje jako Organizacja Pożytku Publicznego posiadająca 48 oddziałów terenowych na terytorium całego kraju. Federacja Konsumentów jest również członkiem międzynarodowych organizacji, dzięki czemu jeszcze szerzej chroni klientów w zawieraniu transakcji kupna – sprzedaży w wielu sektorach gospodarki. Oddziały terenowe współpracują z prawnikami, doradcami finansowymi oraz woluntariuszami specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach gospodarki, którzy pomagają rozwiązywać problemy konsumentów indywidualnych. Dostępna jest także infolinia, pod którą można uzyskać pomoc, jeżeli w pobliżu nie ma możliwości skorzystania z porad osobiście.

Jak działa Federacja Konsumentów?

Rolą organizacji pomoc konsumentów w dociekaniu swoich praw oraz pilnowanie, aby obowiązki przedsiębiorcy były realizowane bez naruszania obowiązujących zasad. Powiatowy rzecznik konsumentów może działać w imieniu konsumenta lub pomóc mu w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji. Kompetencje FK są dużo szersze, a zakres pomocy dostosowuje się do konkretnej sytuacji konsumenta. Federacja realizuje głównie zadania polegające na:

 • poradach prawnych,

 • przygotowaniu reklamacji lub odstąpienia od umowy,

 • reprezentacji konsumenta przed sądami,

 • zapobieganiu naruszeń ze strony przedsiębiorców,

 • mediacjach między stronami sporu,

 • edukacji konsumentów i przedsiębiorców,

 • udostępnianiu rzetelnych informacji dotyczących produktów, usług i legislacji prawnych,

 • przeprowadzaniu badań konsumenckich i tworzeniu statystyk opierających się na zgromadzonych danych.

 

To nie wszystko co może FK, gdyż współpraca z innymi organizacjami poszerza ich zakres kompetencji. Na stronie Federacji można znaleźć kontakt, pod którym uzyska się niezbędne informacje i wskazówki, w jaki sposób pozytywnie rozstrzygnąć sprawę. Do tej pory porady prawne były bezpłatne, jednak od 2019 wymagane jest uiszczenie symbolicznej opłaty za pomoc.

W jakich sprawach można złożyć pismo do Federacji Konsumentów?

O pomoc do FK można się zgłosić w każdej sprawie, która budzi wątpliwość, co do prawidłowości działań przedsiębiorcy. Najczęściej jednak skarga do Federacji Konsumentów dotyczy braku przyjęcia reklamacji, nieprawidłowości naliczania opłat za usługi czy brak możliwości odstąpienia od umowy za zakupione towary. Pismo do Federacji Konsumentów można złożyć także w sprawie nieuczciwej konkurencji, jeżeli ceny oferowanych produktów są znacznie wyższe niż ich wartość rynkowa, a dostęp do nich ograniczony ze względu na miejsce zamieszkania lub inne czynniki. Prawnicy współpracujący z FK pomogą także napisać odwołanie na decyzję przedsiębiorcy lub podejmą działania w zakresie:

 • usług finansowych, w tym pożyczek pozabankowych i kredytów w banku,

 • ubezpieczeń,

 • dostawy prądu, gazu i innych mediów,

 • usług telekomunikacyjnych,

 • Sprzedaży bezpośredniej i internetowej,

 

W zasadzie każda sprawa dotycząca kupna – sprzedaży, która budzi wątpliwości konsumenta, znajduje się w kompetencji FK. Jeżeli problem wynika ze zmiany dostawcy prądu, naliczania dodatkowych opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych czy zawyżonych odsetek w spłacie kredytu, Federacja Konsumencka jest miejscem, do którego powinieneś się zgłosić o pomoc.

Jak złożyć skargę do Federacji Konsumenckiej?

Każdy konsument ma prawo skorzystać z pomocy organizacji, która zajmuje się ochroną jego interesów. Składając skargę do Federacji Konsumenckiej, należy wybrać najbliższy oddział terenowy i do niego zwrócić się z prośbą. Na stronie internetowej FK można także znaleźć przydatne wzory pism, które mogą zostać wykorzystane do samodzielnego wysłania nieuczciwemu przedsiębiorcy. Wśród nich dostępny jest wzór pisma reklamacyjnego o zwrot kosztów, naprawę, wymianę czy obniżenie ceny. W wielu wypadkach wystarczy tylko prawidłowe opisanie roszczenia i dostarczenie go w prawidłowej formie, aby przedsiębiorca przychylił się do określonych czynności. W innym przypadkach niezastąpiona okaże się Federacja Konsumencka.

FE w służbie ochrony konsumentów

Organizacja została powołana w celu ochrony konsumentów i w ten sposób realizuje swoje zadania. Ze względu na to, że z FE współpracują prawnicy i specjaliści z wielu branż, można otrzymać kompleksowe poradnictwo z wielu dziedzin rynku. Federacja Konsumencka przyczyniła się również do zmian na rynku produktów pozabankowych, pozytywnie opiniując ustawę antylichwiarską, która ograniczyła nielegalne praktyki ze strony nieuczciwych pożyczkodawców. Do Federacji Konsumentów możesz zgłosić każdą kwestię, która niepokoi Cię w warunkach umowy zawieranych z firmą finansową, zbyt wysoki rachunek za prąd, który nie ma potwierdzenia w faktycznym zużyciu energii, a także trudności z rozwiązaniem współpracy z dostawcą telekomunikacyjnym. Wszystkie sporne kwestie zostaną przeanalizowane przez prawników, którzy doradzą jakie podjąć kroki w walce z nieuczciwym przedsiębiorcą.

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek