• Monit

Najprostsza definicja, wyjaśniająca czym jest monit, to ta, która mówi, że jest to przypomnienie dłużnikowi o upłynięciu terminu spłaty zobowiązania i jednocześnie wezwanie do uregulowania długu. Najczęściej monit wysyłany jest po 7-21 dniach, liczonych od wyznaczonego terminu spłaty. Jest to element monitoringu należności, który umożliwia polubowne i poza sądowe zmotywowanie nieterminowego płatnika, do spłaty zadłużenia. Tym samym monit jest ponagleniem, które daje dłużnikowi możliwość na kompromisowe załatwienie sprawy, bez dodatkowych komplikacji, takich jak:

 

 • windykacja sądowa,

 • zgłoszenie nierzetelnego płatnika do bazy dłużników.

 

Podstawą wystosowania monitu może być zarówno brak terminowej spłaty chwilówki czy raty pożyczki, jak i nieopłacone faktury, rachunki czy też umowy cywilne.

Monit a powiadomienie

Monit nie jest zwykłym powiadomieniem. Jest to ponaglenie do zapłaty, za które koszty ponosi adresat. Co prawda, w przypadku zaległych pożyczek konsumenckich, koszty monitu nie mogą przekraczać równowartości ustawowo określonych odsetek maksymalnych, jednak kwota, jaką przyjdzie za nie zapłacić dłużnikowi, może być spora. To ile monit będzie kosztował, zależy od rodzaju zastosowanych ponagleń oraz ich liczby (może być ich kilka lub nawet kilkanaście).

Funkcja monitu

Wezwanie do zapłaty w postaci monitu pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest ponagleniem do uregulowania przeterminowanych zaległości. Z drugiej strony monit stanowi dla wierzyciela dokument, jakim będzie mógł się posługiwać w trakcie sądowego dochodzenia spłaty należności. Z reguły przed wniesieniem sprawy do sądu wierzyciel wysyła do dłużnika kilka, a nawet kilkanaście monitów – za które dłużnik będzie musiał zapłacić. Jeśli pozostają one bez odpowiedzi, zostaje wysłane ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Po takim monicie sprawa najczęściej trafia do sądu. Warto mieć świadomość, że wierzyciel może przekazać prawa do egzekucji długu osobom trzecim lub dokonać cesji wierzytelności, jeśli umowa transakcji przewiduje takie rozwiązanie.

Co powinien zawierać monit?

Na wzór monitu składa się szablon zawierający konkretne dane oraz informacje, które muszą się znaleźć w tego typu ponagleniu. Są to:

 

 • Siedziba (adres) i nazwa wierzyciela.

 • Miejsce i data wystawienia monitu.

 • Dane dłużnika (imię, nazwisko, adres).

 • Numer umowy, faktury czy innego dokumentu, z którego wynika obowiązek płatności.

 • Kwota niezapłaconej należności (bez wliczonych odsetek karnych).

 • Termin spłaty długu.

 • Numer konta bankowego, na który należy zwrócić pieniądze.

 • Wyraźne i stanowcze, słowne wezwanie do spłaty zadłużenia.

 • Wykaz konsekwencji, jeśli dłużnik nie ureguluje płatności (np. uprzedzenie o wpisie do baz informacji gospodarczej na listy dłużników, skierowanie sprawy do sądu).

 • Dane kontaktowe wierzyciela i jego czytelny podpis.

Monit – rodzaje ponagleń

Monitem określa się nie tylko pismo z wezwaniem do zapłaty, wysłane za potwierdzeniem odbioru. Ponaglenie może mieć również inną postać. Rozróżnia się monity w formie:

 

 • wiadomości e-mail,

 • monit SMS,

 • ponaglenie telefoniczne (liczy się samo wykonanie telefonu przez wierzyciela, dłużnik nie musi go odebrać),

 • windykacja terenowa (osobista wizyta wierzyciela lub jego przedstawiciela).

 

Każdy monit jest płatny. A wierzyciel ma prawo wysyłać ponaglenia różną drogą, po kilka razy. To od jego woli zależy, ile monitów otrzyma dłużnik. Warto pamiętać o tym, że tak czy inaczej, monit jest polubownym sposobem zmotywowania dłużnika do spłaty długu. Jeśli do windykacji przystąpi sąd, konsekwencje są o wiele gorsze, wtedy do działania wkracza już komornik.

Ile kosztuje monit?

Koszty monitu zależne są od jego rodzaju. Najdroższa jest wizyta osobista wierzyciela lub jego przedstawiciela. Następnie monit listowny i rozmowa telefoniczna. Tańsze są ponaglenia wysyłane drogą elektroniczną lub monit SMS. Przybliżone koszty poszczególnych rodzajów monitów to:

 

 • Monit listowny za potwierdzeniem odbioru – kilkadziesiąt złotych,

 • Ponaglenie telefoniczne – kilkadziesiąt złotych,

 • Monit e-mail – kilka – kilkanaście złotych,

 • Monit SMS – kilka złotych,

 • Wizyta terenowa – powyżej 100 zł.

 

Koszty wszystkich monitów nie mogą przekroczyć maksymalnych odsetek za opóźnienie (kodeks cywilny, art. 481 § 2), czyli aktualnie nie może być wyższy niż 14 procent w skali roku.

Odpowiedź na monit

Co zrobić, kiedy otrzymamy monit? Najważniejszy jest bezzwłoczny kontakt z wierzycielem. Należy mieć świadomość tego, że tego typu ponaglenie jest przejawem dobrej woli i próbą polubownego rozstrzygnięcia kwestii zaległości w spłacie zobowiązań. Najlepiej również dokonać spłaty długu w wyznaczonym przez monit terminie. Jeśli nie możemy zrobić, koniecznie poinformujmy o tym fakcie wierzyciela. Z pewnością będzie on skłonny do kompromisów – np. przedłużenia spłaty czy rozłożenia długu na raty.

 

Odpowiedź na monit może mieć formę pisemną – listowną lub elektroniczną albo telefoniczną. Nie warto pozostawiać ponaglenia bez reakcji, ponieważ ryzykujemy tym, że otrzymamy kolejne monity (a to równa się rosnącym kosztom), zostaniemy wpisani do baz dłużników, a ostatecznie sprawa zostanie skierowana do sądu.

 

Natomiast jeśli otrzymaliśmy monit bezpodstawnie, w wyniku np. pomyłki, koniecznie należy wystosować do nadawcy pismo z wezwaniem do wyjaśnienia sprawy i podaniem dokładnych informacji, na podstawie których wierzyciel domaga się od nas spłaty zadłużenia.

Wezwanie do zapłaty – jak go uniknąć?

Najprostszym sposobem na uniknięcie monitu jest oczywiście terminowa spłata zobowiązań finansowych – w tym pożyczek. Jeśli jednak z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie tego zrobić, należy koniecznie skontaktować się z wierzycielem i poinformować go o tym fakcie. Nie tylko możemy w ten sposób uniknąć płatnych ponagleń do zapłaty, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że wierzyciel będzie skłonny do rozwiązań kompromisowych.

 

Przy zawieraniu umów o pożyczkę, warto się dokładnie zapoznać z ich treścią, ponieważ mogą one zawierać możliwości pozwalające na przerwę spłaty pożyczki, tak jak ma to miejsce w przypadku oferty Intratki, gdzie za sprawą opcji Wakacje kredytowe, w określonych warunkach można zawiesić na jeden miesiąc spłatę pożyczki. Często istnieją sposoby na uniknięcie monitu, nawet w sytuacji, kiedy mamy problemy z płatnością, trzeba jednak utrzymywać kontakt z wierzycielem i nie uchylać się od odpowiedzialności za swoje zobowiązania.

 

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek