• Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Wnioskując o kredyt lub pożyczkę pozabankową, jednym z podstawowych pojęć przypisanych do każdego produktu, jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli RRSO. Jej wysokość decyduje o kosztach pożyczki, dlatego powinna być brana pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty.

Co to jest RRSO?

Do każdego kredytu przypisany jest wskaźnik RRSO, który przez wiele osób mylony jest z oprocentowaniem. Tak naprawdę to pojęcie jest znacznie szersze, gdyż obejmuje wszystkie dodatkowe koszty obsługi pożyczki, a nie tylko jej wartość procentową. Wskaźnik ten pokazuje, ile do podstawowej kwoty zaciągniętego zobowiązania zostanie doliczonych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o przepisy prawa, RRSO reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim i definiuje ją jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Rzeczywista roczna kwota oprocentowania musi być podana w każdej ofercie pożyczki lub kredytu.

Z czego się składa RRSO?

RRSO jest znacznie szersze niż oprocentowanie kredytu i obejmuje wszystkie dodatkowe koszty, które decydują o wysokości zadłużenia. Należy więc mieć na uwadze to, że RRSO a oprocentowanie stanową dwa oddzielne wskaźniki kosztów pożyczki, jednak składają się na całą kwotę do oddania. Na RRSO składa się:

 • prowizja,

 • oprocentowanie nominalne w skali rocznej,

 • ubezpieczenie,

 • opłata za rozpatrzenie wniosku,

 • dodatkowe koszty obsługi kredytu.

 

RRSO uwzględnia również takie parametry jak wartość pieniądza w czasie. Oznacza to, że im dłuższy okres spłaty, tym większa kwota zostanie naliczona do podstawowej raty kredytu.

RRSO a oprocentowanie

W sektorze usług finansowych funkcjonują dwa podobne do siebie pojęcia, które jednak różnią się od siebie. Chodzi o Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania i Rzeczywistą Stopę Oprocentowania. RRSO a oprocentowanie to dwa oddzielne wskaźniki, z czego RSO to koszty odsetek, które są naliczone na podstawie wysokość zaciągniętej pożyczki. Wysokość oprocentowania ma duże znaczenie dla wyliczenia kwoty do oddania, jednak zazwyczaj to wskaźnik RRSO odpowiada za to, ile dodatkowo trzeba będzie dopłacić do podstawowej kwoty kredytu.

Jak obliczyć RRSO?

Aby wyliczyć RRSO, trzeba znać wszystkie parametry pożyczki oraz wskaźniki, które składają się na wysokość oprocentowania. Algorytm wyliczania RRSO zawiera okres kredytowania, wysokość całego kredytu oraz poszczególnych rat. Wzór RRSO dostępny jest w załączniku nr 4 ustawy o kredytach konsumenckich i wygląda następująco:

 

 

2. Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:

 

X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania,

 

m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu,

 

k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m,

 

Ck – kwotę wypłaty k,

 

tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej

 

kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,

 

m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat,

 

l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat,

 

Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat,

 

Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

 

Dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy matematycznej i ekonomicznej, obliczenie wskaźników ze wzoru może być trudne. Żeby uprościć sobie zadanie, można wykorzystać kalkulator RRSO, który dostępny jest w internecie i pokazuje, jak liczyć wysokość dodatkowych opłat, podstawiając tylko dane na temat kredytu. Żeby obliczyć wartość RRSO, do kalkulatora trzeba wprowadzić takie informacje jak:

 • kwota podstawowa pożyczki,

 • oprocentowanie,

 • wysokość dodatkowych opłat,

 • czas spłaty,

 • częstotliwość wpłat,

 • rodzaj rat.

 

Należy pamiętać, że im niższe RRSO tym do kredytu zostaną doliczone mniejsze koszty obsługi. Jeżeli chodzi o RRSO przykładzie Intratka.pl, tabela opłat dl wybranych kwot prezentuje się następująco:

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

OKRES SPŁATY

MIESIĘCZNA RATA

CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY

RRSO

500 zł

6 miesięcy

118,95 zł

713,62 zł

251,88%

1000 zł

6 miesięcy

238,20 zł

1429,07 zł

253,54%

2000 zł

12 miesięcy

267,41 zł

3208,75 zł

154,16%

3000 zł

12 miesięcy

401,11 zł

4813,11 zł

154,16%

4000 zł

18 miesięcy

396,41 zł

7135,30 zł

123,02%

5000 zł

21 miesięcy

445,06 zł

9346,00 zł

113,37%

6000 zł

21 miesięcy

534,01 zł

11213,94 zł

113,34%

7000 zł

21 miesięcy

623,27 zł

13088,26 zł

113,46%

8000 zł

24 miesiące

653,28 zł

15678,56 zł

106,69%

9000 zł

24 miesiące

734,86 zł

17636,55 zł

106,66%

10000 zł

24 miesiące

816,45 zł

19594,52 zł

106,64%

 

Jak widać w tabeli, najwyższe RRSO jest ustalone w przypadku najkrótszego okresu kredytowania. Decydując się na większą ilość lat, kwota zostaje rozłożona w stosunku rocznym, dlatego wskaźnik pokazuje najniższe RRSO dla pożyczek zaciąganych na 24 miesiące, mimo wysokiej kwoty.

RRSO 0 – to to znaczy

Na rynku usług pozabankowych można się spotkać z ofertami pożyczek, dla których RRSO wynosi 0%. Oznacza to, że do podstawowej kwoty kredytu nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Takie oferty przeznaczone są tylko dla nowych klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług firmy pozabankowej i terminowo wywiążą się ze spłaty zobowiązania. Wówczas muszą zwrócić tylko tą kwotę, którą faktycznie otrzymali, bez naliczania prowizji, oprocentowania i dodatkowych kosztów obsługi pożyczki.

Dlaczego RRSO jest tak ważne?

Wiele osób podczas wyboru najlepszej oferty pożyczki kieruje się jej oprocentowaniem nominalnym, nie biorąc pod uwagę rzeczywistej rocznej kwoty oprocentowania. Należy przy tym pamiętać, że oprocentowanie jest jedynie składową RRSO, dlatego nie decyduje o całkowitej kwocie kredytu. Im niższy wskaźnik RRSO, tym mniejsze opłaty naliczone są do podstawowej wartości pożyczki, a co za tym idzie jej koszt jest niższy. Aby uzyskać najniższe RRSO, kwota musi być rozłożona w czasie, dlatego pożyczki ratalne na dłuższy okres kredytowania są mniej oprocentowane w skali rocznej niż krótkoterminowe chwilówki na 30 dni. Warto tą zależność wziąć pod uwagę, szczególnie jeżeli wnioskujemy o wyższe kwoty pożyczki.

 

 • Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
  500
  2500
  5000
  7500
  10000
  Na jak długo?
  3
  6
  12
  18
  24
  Harmonogram rat
  Miesięczna rata
   PLN
  Data pierwszej raty
  Pożyczka
   PLN
  Całkowita kwota do spłaty
   PLN
  RRSO
  %
  Data ostatniej raty
  Złóż wniosek